Project title
MOE2016-T3-1-006

Publications
(All)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.014 seconds).

Enhanced photon emission from free electron excitation of a nanowell   [2021]

Nussupbekov, Ayan; Adamo, Giorgio; So, Jin-Kyu; Wu, Lin; Chong, Yidong; Wong, Liang Jie

Giant enhancement of unconventional photon blockade in a dimer chain   [2021]

Wang, You; Verstraelen, W.; Zhang, Baile; Liew, Timothy Chi Hin; Chong, Yidong

Non-Hermitian topological systems with eigenvalues that are always real   [2022]

Long, Yang; Xue, Haoran; Zhang, Baile

Vortex states in an acoustic Weyl crystal with a topological lattice defect   [2021]

Wang, Qiang; Ge, Yong; Sun, Hong-Xiang; Xue, Haoran; Jia, Ding; Guan, Yi-Jun; Yuan, Shou-Qi; Zhang, Baile; Chong, Yidong