Project title
2020-T1-001-031

Publications
(All)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.008 seconds).

Efficient and selective CO₂ reduction to formate on Pd-doped Pb₃ (CO₃)₂ (OH)₂: dynamic catalyst reconstruction and accelerated CO₂ protonation   [2022]

Huang, Wenjing; Wang, Yijin; Liu, Jiawei; Wang, Yu; Liu, Daobin; Dong, Jingfeng; Jia, Ning; Yang, Lan; Liu, Chuntai; Liu, Zheng; Liu, Bin; Yan, Qingyu

Machine learning : an advanced platform for materials development and state prediction in lithium-ion batteries   [2021]

Lv, Chade; Zhou, Xin; Zhong, Lixiang; Yan, Chunshuang; Srinivasan, Madhavi; Seh, Zhi Wei; Liu, Chuntai; Pan, Hongge; Li, Shuzhou; Wen, Yonggang; Yan, Qingyu