Project title
2020-T1-001-031

Publications
(All)

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.015 seconds).

Ammonia electrosynthesis with a stable metal-free 2D silicon phosphide catalyst   [2023]

Lv, Chade; Jia, Ning; Qian, Yumin; Wang, Shanpeng; Wang, Xuechun; Yu, Wei; Liu, Chuntai; Pan, Hongge; Zhu, Qiang; Xu, Jianwei; Tao, Xutang; Loh, Kian Ping; Xue, Can; Yan, Qingyu

Balanced NOₓ⁻ and proton adsorption for efficient electrocatalytic NOₓ⁻ to NH₃ conversion   [2023]

Hu, Yue; Liu, Jiawei; Lee, Carmen; Luo, Wenyu; Dong, Jinfeng; Liang, Zhishan; Chen, Mengxin; Hu, Erhai; Zhang, Mingsheng; Soo, Debbie Xiang Yun; Zhu, Qiang; Li, Fengkun; Rawat, Rajdeep Singh; Ng, Man-Fai; Zhong, Lixiang; Han, Bo; Geng, Dongsheng; Yan, Qingyu

Efficient and selective CO₂ reduction to formate on Pd-doped Pb₃ (CO₃)₂ (OH)₂: dynamic catalyst reconstruction and accelerated CO₂ protonation   [2022]

Huang, Wenjing; Wang, Yijin; Liu, Jiawei; Wang, Yu; Liu, Daobin; Dong, Jingfeng; Jia, Ning; Yang, Lan; Liu, Chuntai; Liu, Zheng; Liu, Bin; Yan, Qingyu

Machine learning : an advanced platform for materials development and state prediction in lithium-ion batteries   [2021]

Lv, Chade; Zhou, Xin; Zhong, Lixiang; Yan, Chunshuang; Srinivasan, Madhavi; Seh, Zhi Wei; Liu, Chuntai; Pan, Hongge; Li, Shuzhou; Wen, Yonggang; Yan, Qingyu

Present and future of functionalized Cu current collectors for stabilizing lithium metal anodes   [2023]

Liu Yuhang; Li, Yifan; Sun, Jinmeng; Du, Zhuzhu; Hu, Xiaoqi; Bi, Jingxuan; Liu, Chuntai; Ai, Wei; Yan, Qingyu

Recent advances in metal-organic framework-based nanomaterials for electrocatalytic nitrogen reduction   [2023]

Han, Bo; Liu, Jiawei; Lee, Carmen; Lv, Chade; Yan, Qingyu

Selective electrocatalytic synthesis of urea with nitrate and carbon dioxide   [2021]

Lv, Chade; Zhong, Lixiang; Liu, Hengjie; Fang, Zhiwei; Yan, Chunshuang; Chen, Mengxin; Kong, Yi; Lee, Carmen; Liu, Daobin; Li, Shuzhou; Liu, Jiawei; Song, Li; Chen, Gang; Yan, Qingyu; Yu, Guihua