Project title
RG8/20

Publications
(All)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.014 seconds).

Efficient CO₂ electroreduction to ethanol by Cu₃Sn catalyst   [2022]

Shang, Longmei; Lv, Ximeng; Zhong, Lixiang; Li, Shuzhou; Zheng, Gengfeng

Electronegativity-induced charge balancing to boost stability and activity of amorphous electrocatalysts   [2022]

Zhou, Yao; Hao, Wei; Zhao, Xiaoxu; Zhou, Jiadong; Yu, Huimei; Lin, Bo; Liu, Zheng; Pennycook, Stephen J.; Li, Shuzhou; Fan, Hong Jin

Machine learning : an advanced platform for materials development and state prediction in lithium-ion batteries   [2021]

Lv, Chade; Zhou, Xin; Zhong, Lixiang; Yan, Chunshuang; Srinivasan, Madhavi; Seh, Zhi Wei; Liu, Chuntai; Pan, Hongge; Li, Shuzhou; Wen, Yonggang; Yan, Qingyu

Selective electrocatalytic synthesis of urea with nitrate and carbon dioxide   [2021]

Lv, Chade; Zhong, Lixiang; Liu, Hengjie; Fang, Zhiwei; Yan, Chunshuang; Chen, Mengxin; Kong, Yi; Lee, Carmen; Liu, Daobin; Li, Shuzhou; Liu, Jiawei; Song, Li; Chen, Gang; Yan, Qingyu; Yu, Guihua