Project title
RG157/19

Publications
(All)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.013 seconds).

Amorphous VO₂ : a pseudocapacitive platform for high-rate symmetric batteries   [2021]

Chao, Dongliang; DeBlock, Ryan; Lai, Chun-Han; Wei, Qiulong; Dunn, Bruce; Fan, Hong Jin

Concurrent H₂ generation and formate production assisted by CO₂ absorption in one electrolyzer   [2021]

Cheng, Hongfei; Liu, Yumei; Wu, Jiawen; Zhang, Zheng; Li, Xiaogang; Wang, Xin; Fan, Hong Jin

Design strategies for high-energy-density aqueous zinc batteries   [2022]

Ruan, Pengchao; Liang, Shuquan; Lu, Bingan; Fan, Hong Jin; Zhou, Jiang

Mechanistic insights of Mg²⁺-electrolyte additive for high-energy and long-life zinc-ion hybrid capacitors   [2021]

Wang, Pinji; Xie, Xuesong; Xing, Zhenyue; Chen, Xianhong; Fang, Guozhao; Lu, Bingan; Zhou, Jiang; Liang, Shuquan; Fan, Hong Jin