Project title
A1983c0026

Publications
(All)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.011 seconds).

Cobalt quaterpyridine complexes for highly efficient heterogeneous CO₂ reduction in aqueous media   [2022]

Sun, Libo; Reddu, Vikas; Xi, Shibo; Dai, Chencheng; Sheng, Yuan; Su, Tan; Fisher, Adrian C.; Wang, Xin

Concurrent H₂ generation and formate production assisted by CO₂ absorption in one electrolyzer   [2021]

Cheng, Hongfei; Liu, Yumei; Wu, Jiawen; Zhang, Zheng; Li, Xiaogang; Wang, Xin; Fan, Hong Jin

Electronegativity-induced charge balancing to boost stability and activity of amorphous electrocatalysts   [2022]

Zhou, Yao; Hao, Wei; Zhao, Xiaoxu; Zhou, Jiadong; Yu, Huimei; Lin, Bo; Liu, Zheng; Pennycook, Stephen J.; Li, Shuzhou; Fan, Hong Jin

Molecule confined isolated metal sites enable the electrocatalytic synthesis of hydrogen peroxide   [2022]

Li, Xiaogang; Tang, Shasha; Dou, Shuo; Fan, Hong Jin; Choksi, Tej S.; Wang, Xin