Project title
MOE2019-T2-2-105

Publications
(All)

Results 1-11 of 11 (Search time: 0.012 seconds).

2D/2D atomic double-layer WS₂/Nb₂O₅ shell/core nanosheets with ultrafast interfacial charge transfer for boosting photocatalytic H₂ evolution   [2021]

Lin, Bo; Chen, Hao; Zhou, Yao; Luo, Xiao; Tian, Dan; Yan, Xiaoqing; Duan, Ruihuan; Di, Jun; Kang, Lixing; Zhou, Aimin; Yang, Guidong; Li, Yonghui; Zhou, Jiadong; Liu, Zheng; Liu, Fucai

Amorphizing noble metal chalcogenide catalysts at the single-layer limit towards hydrogen production   [2022]

He, Yongmin; Liu, Liren; Zhu, Chao; Guo, Shasha; Golani, Prafful; Koo, Bonhyeong; Tang, Pengyi; Zhao, Zhiqiang; Xu, Manzhang; Zhu, Chao; Yu, Peng; Zhou, Xin; Gao, Caitian; Wang, Xuewen; Shi, Zude; Zheng, Lu; Yang, Jiefu; Shin, Byungha; Arbiol, Jordi; Duan, Huigao; Du, Yonghua; Heggen, Marc; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Guo, Wanlin; Wang, Qi Jie; Zhang, Zhuhua; Liu, Zheng

Composition and phase engineering of metal chalcogenides and phosphorous chalcogenides   [2022]

Zhou, Jiadong; Zhu, Chao; Zhou, Yao; Dong, Jichen; Li, Peiling; Zhang, Zhaowei; Wang, Zhen; Lin, Yung-Chang; Shi, Jia; Zhang, Runwu; Zheng, Yanzhen; Yu, Huimei; Tang, Bijun; Liu, Fucai; Wang, Lin; Liu, Liwei; Liu, Guibin; Hu, Weida; Gao, Yanfeng; Yang, Haitao; Gao, Weibo; Lu, Li; Wang, Yeliang; Suenaga, Kazu; Liu, Guangtong; Ding, Feng; Yao, Yugui; Liu, Zheng

Defective materials for CO₂ photoreduction: from C₁ to C₂₊ products   [2023]

Di, Jun; Hao, Gazi; Liu, Guigao; Zhou, Jiadong; Jiang, Wei; Liu, Zheng

Electronegativity-induced charge balancing to boost stability and activity of amorphous electrocatalysts   [2022]

Zhou, Yao; Hao, Wei; Zhao, Xiaoxu; Zhou, Jiadong; Yu, Huimei; Lin, Bo; Liu, Zheng; Pennycook, Stephen J.; Li, Shuzhou; Fan, Hong Jin

Non-epitaxial growth of highly oriented transition metal dichalcogenides with density-controlled twin boundaries   [2023]

Zhu, Juntong; Hu, Zhili; Guo, Shasha; Luo, Ruichun; Yu, Maolin; Li, Ang; Pang, Jingbo; Xue, Minmin; Pennycook, Stephen J.; Liu, Zheng; Zhang, Zhuhua; Zhou, Wu

Polarized Cu-Bi site pairs for non-covalent to covalent interaction tuning toward N₂ photoreduction   [2022]

Di, Jun; Chen, Chao; Wu, Yao; Zhao, Yunxuan; Zhu, Chao; Zhang, Yi; Wang, Changda; Chen, Hailong; Xiong, Jun; Xu, Manzhang; Xia, Jiexiang; Zhou, Jiadong; Weng, Yuxiang; Song, Li; Li, Shuzhou; Jiang, Wei; Liu, Zheng

Surface local polarization induced by bismuth-oxygen vacancy pairs tuning non-covalent interaction for CO₂ photoreduction   [2021]

Di, Jun; Chen, Chao; Zhu, Chao; Long, Ran; Chen, Hailong; Cao, Xingzhong; Xiong, Jun; Weng, Yuxiang; Song, Li; Li, Shuzhou; Li, Huaming; Xiong, Yujie; Liu, Zheng

Symmetry breaking for semiconductor photocatalysis   [2022]

Di, Jun; Jiang, Wei; Liu, Zheng

Two-dimensional cobalt ferrite through direct chemical vapor deposition for efficient oxygen evolution reaction   [2023]

Wu, Yao; Yang, Jiefu; Zheng, Mei; Hu, Dianyi; Salim, Teddy; Tang, Bijun; Liu, Zheng; Li, Shuzhou

Vacancy pair-induced charge rebalancing with surface and interfacial dual polarization for CO₂ photoreduction   [2022]

Di, Jun; Zhu, Xingwang; Hao, Gazi; Zhu, Chao; Chen, Hailong.; Liu, Qiaoxi; Duan, Ruihuan; Hu, Hongwei; Zhang, Yi; Xiong, Jun; Long, Ran; Xia, Jiexiang; Weng, Yu-Xiang; Jiang, Wei; Liu, Zheng