Project title
NRF–CRP19–2017–01

Publications
(All)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.018 seconds).

Amorphizing noble metal chalcogenide catalysts at the single-layer limit towards hydrogen production   [2022]

He, Yongmin; Liu, Liren; Zhu, Chao; Guo, Shasha; Golani, Prafful; Koo, Bonhyeong; Tang, Pengyi; Zhao, Zhiqiang; Xu, Manzhang; Zhu, Chao; Yu, Peng; Zhou, Xin; Gao, Caitian; Wang, Xuewen; Shi, Zude; Zheng, Lu; Yang, Jiefu; Shin, Byungha; Arbiol, Jordi; Duan, Huigao; Du, Yonghua; Heggen, Marc; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Guo, Wanlin; Wang, Qi Jie; Zhang, Zhuhua; Liu, Zheng

Insights into the origins of guided microtrenches and microholes/rings from Sn segregation in germanium–tin epilayers   [2020]

Wu, Shaoteng; Zhang, Lin; Son, Bongkwon; Chen, Qimiao; Zhou, Hao; Tan, Chuan Seng

Ultrafast light emission at telecom wavelengths from a wafer-scale monolayer graphene enabled by Fabry-Perot interferences   [2022]

Lu, Kunze; Luo, Manlin; Wang, Yadong; Son, Bongkwon; Yu, Yi; Nam, Donguk

Unusually-high growth rate (∼2.8 μm/s) of germania nanowires and its hierarchical structures by an in-situ continuous precursor supply   [2021]

Wu, Shaoteng; Chen, Qimiao; Zhang, Lin; Dian, Lim Yu; Zhou, Hao; Tan, Chuan Seng