Project title
RG73/19

Publications
(All)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.013 seconds).

NaTi₂(PO₄)₃ hollow nanoparticles encapsulated in carbon nanofibers as novel anodes for flexible aqueous rechargeable sodium-ion batteries   [2021]

He, Bing; Yin, Kuibo; Gong, Wenbin; Xiong, Yuwei; Zhang, Qichong; Yang, Jiao; Wang, Zhixun; Wang, Zhe; Chen, Mengxiao; Man, Ping; Coquet, Philippe; Yao, Yagang; Sun, Litao; Wei, Lei