Project title
A1984c0043

Publications
(All)

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.022 seconds).

Enhanced photon emission from free electron excitation of a nanowell   [2021]

Nussupbekov, Ayan; Adamo, Giorgio; So, Jin-Kyu; Wu, Lin; Chong, Yidong; Wong, Liang Jie

Enhanced versatility of table-top X-rays from Van der Waals structures   [2022]

Huang, Sunchao; Duan, Ruihuan; Pramanik, Nikhil; Boothroyd, Chris; Liu, Zheng; Wong, Liang Jie

High mobility 3D Dirac semimetal (Cd₃As₂) for ultrafast photoactive terahertz photonics   [2021]

Dai, Zijie; Manjappa, Manukumara; Yang, Yunkun; Tan, Thomas CaiWei; Qiang, Bo; Han, Song; Wong, Liang Jie; Xiu, Faxian; Liu, Weiwei; Singh, Ranjan

Quantum recoil in free-electron interactions with atomic lattices   [2023]

Huang, Sunchao; Duan, Ruihuan; Pramanik, Nikhil; Herrin, Jason Scott; Boothroyd, Chris; Liu, Zheng; Wong, Liang Jie