Project title
A19D9a0096

Publications
(All)

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.011 seconds).

Cubic AgMnSbTe₃ semiconductor with a high thermoelectric performance   [2021]

Luo, Yubo; Xu, Tian; Ma, Zheng; Zhang, Dan; Guo, Zhongnan; Jiang, Qinghui; Yang, Junyou; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.

Upcycling silicon photovoltaic waste into thermoelectrics   [2022]

Cao, Jing; Sim, Ying; Tan, Xian Yi; Zheng, Jie; Chien, Sheau Wei; Jia, Ning; Chen, Kewei; Tay, Yeow Boon; Dong, Jin-Feng; Yang, Le; Ng, Hong Kuan; Liu, Hongfei; Tan, Ivan Chee Kiang; Xie, Guofeng; Zhu, Qiang; Li, Zibiao; Zhang, Gang; Hu, Lei; Zheng, Yun; Xu, Jianwei; Yan, Qingyu; Loh, Xian Jun; Mathews, Nripan; Wu, Jing; Suwardi, Ady

Valence disproportionation of GeS in the PbS matrix forms Pb₅Ge₅S₁₂ inclusions with conduction band alignment leading to high n-type thermoelectric performance   [2022]

Luo, Zhong-Zhen; Cai, Songting; Hao, Shiqiang; Bailey, Trevor P.; Xie, Hongyao; Slade, Tyler J.; Liu, Yukun; Luo, Yubo; Chen, Zixuan; Xu, Jianwei; Luo, Wenjun; Yu, Yan; Uher, Ctirad; Wolverton, Christopher; Dravid, Vinayak P.; Zou, Zhigang; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.