Project title
MOE 2018-T2-1-010

Publications
(All)

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).

Cubic AgMnSbTe₃ semiconductor with a high thermoelectric performance   [2021]

Luo, Yubo; Xu, Tian; Ma, Zheng; Zhang, Dan; Guo, Zhongnan; Jiang, Qinghui; Yang, Junyou; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.

Ni nanoparticles/V₄C₃Tₓ MXene heterostructures for electrocatalytic nitrogen fixation   [2021]

Du, Cheng-Feng; Yang, Lan; Tang, Kewei; Fang, Wei; Zhao, Xiangyuan; Liang, Qinghua; Liu, Xianhu; Yu, Hong; Qi, Weihong; Yan, Qingyu

Valence disproportionation of GeS in the PbS matrix forms Pb₅Ge₅S₁₂ inclusions with conduction band alignment leading to high n-type thermoelectric performance   [2022]

Luo, Zhong-Zhen; Cai, Songting; Hao, Shiqiang; Bailey, Trevor P.; Xie, Hongyao; Slade, Tyler J.; Liu, Yukun; Luo, Yubo; Chen, Zixuan; Xu, Jianwei; Luo, Wenjun; Yu, Yan; Uher, Ctirad; Wolverton, Christopher; Dravid, Vinayak P.; Zou, Zhigang; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.