Project title
SERC 1527200022

Publications
(All)

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.009 seconds).

Cubic AgMnSbTe₃ semiconductor with a high thermoelectric performance   [2021]

Luo, Yubo; Xu, Tian; Ma, Zheng; Zhang, Dan; Guo, Zhongnan; Jiang, Qinghui; Yang, Junyou; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.

High figure of merit in Gallium-doped nanostructured n-type PbTe-xGeTe with midgap states   [2019]

Luo, Zhong-Zhen; Cai, Songting; Hao, Shiqiang; Bailey, Trevor P.; Su, Xianli; Spanopoulos, Ioannis; Hadar, Ido; Tan, Gangjian; Luo, Yubo; Xu, Jianwei; Uher, Ctirad; Wolverton, Christopher; Dravid, Vinayak P.; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.

High performance thermoelectrics and challenges for practical devices   [2022]

Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.

High thermoelectric performance enabled by convergence of nested conduction bands in Pb₇Bi₄Se₁₃ with low thermal conductivity   [2021]

Hu, Lei; Fang, Yue-Wen; Qin, Feiyu; Cao, Xun; Zhao, Xiaoxu; Luo, Yubo; Repaka, Durga Venkata Maheswar; Luo, Wenbo; Suwardi, Ady; Soldi, Thomas; Aydemir, Umut; Huang, Yizhong; Liu, Zheng; Hippalgaonkar, Kedar; Snyder, G. Jeffrey; Xu, Jianwei; Yan, Qingyu

High thermoelectric performance through crystal symmetry enhancement in triply doped diamondoid compound Cu₂SnSe₃   [2021]

Hu, Lei; Luo, Yubo; Fang, Yue-Wen; Qin, Feiyu; Cao, Xun; Xie, Hongyao; Liu, Jiawei; Dong, Jinfeng; Sanson, Andrea; Giarola, Marco; Tan, Xian Yi; Zheng, Yun; Suwardi, Ady; Huang, Yizhong; Hippalgaonkar, Kedar; He, Jiaqing; Zhang, Wenqing; Xu, Jianwei; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.

Local nanostructures enhanced the thermoelectric performance of n-PbTe   [2019]

Xiang, Bo; Liu, Jiaqin; Yan, Jian; Xia, Minggang; Zhang, Qi; Chen, Lingxue; Li, Jiayong; Tan, Xian Yi; Yan, Qingyu; Wu, Yucheng

Thermoelectric performance of the 2D Bi₂Si₂Te₆ semiconductor   [2022]

Luo, Yubo; Ma, Zheng; Hao, Shiqiang; Cai, Songting; Luo, Zhong-Zhen; Wolverton, Christopher; Dravid, Vinayak P.; Yang, Junyou; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.

Ultralow thermal conductivity and high-temperature thermoelectric performance in n-type K₂.₅Bi₈.₅Se₁₄   [2019]

Luo, Zhong-Zhen; Cai, Songting; Hao, Shiqiang; Bailey, Trevor P.; Hu, Xiaobing; Hanus, Riley; Ma, Runchu; Tan, Gangjian; Chica. Daniel G.; Snyder, G. Jeffrey; Uher, Ctirad; Wolverton, Christopher; Dravid, Vinayak P.; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.