Project title
SERC 1527200022

Publications
(All)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.003 seconds).

Cubic AgMnSbTe₃ semiconductor with a high thermoelectric performance   [2021]

Luo, Yubo; Xu, Tian; Ma, Zheng; Zhang, Dan; Guo, Zhongnan; Jiang, Qinghui; Yang, Junyou; Yan, Qingyu; Kanatzidis, Mercouri G.