Project title
MOET2EP10120-0002

Publications
(All)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.008 seconds).

Recent advances in carbon-supported noble-metal electrocatalysts for hydrogen evolution reaction: syntheses, structures, and properties   [2022]

Liu, Yuhang; Wang, Qilun; Zhang, Jincheng; Ding, Jie; Cheng, Yaqi; Wang, Tian; Li, Jing; Hu, Fangxin; Yang, Hong Bin; Liu, Bin

Regulating directional transfer of electrons on polymeric g-C₃N₅ for highly efficient photocatalytic H₂O₂ production   [2022]

Che, Huinan; Wang, Jian; Gao, Xin; Chen, Juan; Wang, Peifang; Liu, Bin; Ao, Yanhui

Strong metal-support interaction boosts activity, selectivity, and stability in electrosynthesis of H₂O₂   [2022]

Zhang, Junming; Ma, Jun; Choksi, Tej S.; Zhou, Daojin; Han, Shaobo; Liao, Yen-Fa; Yang, Hong Bin; Liu, Dong; Zeng, Zhiping; Liu, Wei; Sun, Xiaoming; Zhang, Tianyu; Liu, Bin

Surface enrichment of Ir on the IrRu alloy for efficient and stable water oxidation catalysis in acid   [2022]

Zhang, Junming; Cao, Xueli; Jiang, Ya-Fei; Hung, Sung-Fu; Liu, Wei; Yang, Hong Bin; Xu, Cong-Qiao; Li, Dong-Sheng; Zhang, Tianyu; Li, Yujing; Li, Jun; Liu, Bin