Project title
RG4/20

Publications
(All)

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.013 seconds).

Atomically dispersed antimony on carbon nitride for the artificial photosynthesis of hydrogen peroxide   [2021]

Teng, Zhenyuan; Zhang, Qitao; Yang, Hongbin; Kato, Kosaku; Yang, Wenjuan; Lu, Ying-Rui; Liu, Sixiao; Wang, Chengyin; Yamakata, Akira; Su, Chenliang; Liu, Bin; Ohno, Teruhisa

Dynamic restructuring of Cu-doped SnS2 nanoflowers for highly selective electrochemical CO2 reduction to formate   [2021]

Chen, Mengxin; Wan, Shipeng; Zhong, Lixiang; Liu, Daobin; Yang, Hongbin; Li, Chengcheng; Huang, Zhiqi; Liu, Chuntai; Chen, Jian; Pan, Hongge; Li, Dong-Sheng; Li, Shuzhou; Yan, Qingyu; Liu, Bin

Operando spectroscopic analysis of axial oxygen-coordinated single-Sn-atom sites for electrochemical CO₂ reduction   [2023]

Deng, Yachen; Zhao, Jian; Wang, Shifu; Chen, Ruru; Ding, Jie; Tsai, Hsin-Jung; Zeng, Wen-Jing; Hung, Sung-Fu; Xu, Wei; Wang, Junhu; Jaouen, Frédéric; Li, Xuning; Huang, Yanqiang; Liu, Bin

Present and future of functionalized Cu current collectors for stabilizing lithium metal anodes   [2023]

Liu Yuhang; Li, Yifan; Sun, Jinmeng; Du, Zhuzhu; Hu, Xiaoqi; Bi, Jingxuan; Liu, Chuntai; Ai, Wei; Yan, Qingyu

Recent advances in carbon-supported noble-metal electrocatalysts for hydrogen evolution reaction: syntheses, structures, and properties   [2022]

Liu, Yuhang; Wang, Qilun; Zhang, Jincheng; Ding, Jie; Cheng, Yaqi; Wang, Tian; Li, Jing; Hu, Fangxin; Yang, Hong Bin; Liu, Bin

Recent progress of electrochemical reduction of CO₂ by single atom catalysts   [2022]

Wang, Tian; Zhang, Jincheng; Li, Fuhua; Liu, Bin; Kawi, Sibudjing

Regulating directional transfer of electrons on polymeric g-C₃N₅ for highly efficient photocatalytic H₂O₂ production   [2022]

Che, Huinan; Wang, Jian; Gao, Xin; Chen, Juan; Wang, Peifang; Liu, Bin; Ao, Yanhui

Surface enrichment of Ir on the IrRu alloy for efficient and stable water oxidation catalysis in acid   [2022]

Zhang, Junming; Cao, Xueli; Jiang, Ya-Fei; Hung, Sung-Fu; Liu, Wei; Yang, Hong Bin; Xu, Cong-Qiao; Li, Dong-Sheng; Zhang, Tianyu; Li, Yujing; Li, Jun; Liu, Bin