Project title
A20E5c0080

Publications
(All)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.013 seconds).

Dynamic restructuring of Cu-doped SnS2 nanoflowers for highly selective electrochemical CO2 reduction to formate   [2021]

Chen, Mengxin; Wan, Shipeng; Zhong, Lixiang; Liu, Daobin; Yang, Hongbin; Li, Chengcheng; Huang, Zhiqi; Liu, Chuntai; Chen, Jian; Pan, Hongge; Li, Dong-Sheng; Li, Shuzhou; Yan, Qingyu; Liu, Bin

Operando spectroscopic analysis of axial oxygen-coordinated single-Sn-atom sites for electrochemical CO₂ reduction   [2023]

Deng, Yachen; Zhao, Jian; Wang, Shifu; Chen, Ruru; Ding, Jie; Tsai, Hsin-Jung; Zeng, Wen-Jing; Hung, Sung-Fu; Xu, Wei; Wang, Junhu; Jaouen, Frédéric; Li, Xuning; Huang, Yanqiang; Liu, Bin

Recent advances in carbon-supported noble-metal electrocatalysts for hydrogen evolution reaction: syntheses, structures, and properties   [2022]

Liu, Yuhang; Wang, Qilun; Zhang, Jincheng; Ding, Jie; Cheng, Yaqi; Wang, Tian; Li, Jing; Hu, Fangxin; Yang, Hong Bin; Liu, Bin

Recent progress of electrochemical reduction of CO₂ by single atom catalysts   [2022]

Wang, Tian; Zhang, Jincheng; Li, Fuhua; Liu, Bin; Kawi, Sibudjing