Project title
NRF-NRFI2018-03

Publications
(All)

Results 1-20 of 20 (Search time: 0.043 seconds).

Cell-specific metabolic reprogramming of tumors for bioactivatable ferroptosis therapy   [2022]

Li, Yanan; Li, Menghuan; Liu, Li; Xue, Chencheng; Fei, Yang; Wang, Xuan; Zhang, Yuchen; Cai, Kaiyong; Zhao, Yanli; Luo, Zhong

Cucurbit[8]uril-based water-dispersible assemblies with enhanced optoacoustic performance for multispectral optoacoustic imaging   [2023]

Wu, Yinglong; Sun, Lihe; Chen, Xiaokai; Liu, Jiawei; Ouyang, Juan; Zhang, Xiaodong; Guo, Yi; Chen, Yun; Yuan, Wei; Wang, Dongdong; He, Ting; Zeng, Fang; Chen, Hongzhong; Wu, Shuizhu; Zhao, Yanli

A defect-engineered nanozyme for targeted NIR-II photothermal immunotherapy of cancer   [2022]

Jana, Deblin; He, Bing; Chen, Yun; Liu, Jiawei; Zhao, Yanli

Emerging strategies in stimuli-responsive prodrug nanosystems for cancer therapy   [2022]

Ding, Chendi; Chen, Chunbo; Zeng, Xiaowei; Chen, Hongzhong; Zhao, Yanli

Film-facilitated formation of ferrocenecarboxylic acid-embedded metal-organic framework nanoparticles for sonodynamic osteosarcoma treatment   [2022]

Deng, Xiangyu; Guo, Yi; Zhang, Xiaodong; Wu, Wei; Wu, Yinglong; Jing, Doudou; Wang, Dongdong; Shao, Zengwu; Zhao, Yanli

General and robust photothermal-heating-enabled high-efficiency photoelectrochemical water splitting   [2021]

He, Bing; Jia, Songru; Zhao, Mingyang; Wang, Yang; Chen, Tao; Zhao, Shiqiang; Li, Zhen; Lin, Zhiqun; Zhao, Yanli; Liu, Xueqin

Glutathione-depleting organic metal adjuvants for effective NIR-II photothermal immunotherapy   [2022]

Chen, Yun; He, Peiying; Jana, Deblin; Wang, Dongdong; Wang, Menghao; Yu, Peiyuan; Zhu, Wei; Zhao, Yanli

Long-lived organic room-temperature phosphorescence from amorphous polymer systems   [2022]

Guo, Jingjing; Yang, Chaolong; Zhao, Yanli

Microbial synthesis of Prussian blue for potentiating checkpoint blockade immunotherapy   [2023]

Wang, Dongdong; Liu, Jiawei; Wang, Changlai; Zhang, Weiyun; Yang, Guangbao; Chen, Yun; Zhang, Xiaodong; Wu, Yinglong; Gu, Long; Chen, Hongzhong; Yuan, Wei; Chen, Xiaokai; Liu, Guofeng; Gao, Bin; Chen, Qianwang; Zhao, Yanli

Pillararene-based self-assemblies for electrochemical biosensors   [2021]

Cao, Shuai; Zhou, Le; Liu, Chang; Zhang, Huacheng; Zhao, Yuxin; Zhao, Yanli

A plasmonic supramolecular nanohybrid as a contrast agent for site-selective computed tomography imaging of tumor   [2022]

Bindra, Anivind Kaur; Sreejith, Sivaramapanicker; Prasad, Rajendra; Gorain, Mahadeo; Thomas, Rijil; Jana, Deblin; Nai, Mui Hoon; Wang, Dongdong; Tharayil, Abhimanyu; Kundu, Gopal C.; Srivastava, Rohit; Thomas, Sabu; Lim, Chwee Teck; Zhao, Yanli

Precise chemodynamic therapy of cancer by trifunctional bacterium-based nanozymes   [2021]

Zhang, Weiyun; Liu, Jiawei; Li, Xuyu; Zheng, Yue; Chen, Lianfu; Wang, Dongdong; Foda, Mohamed Frahat; Ma, Zhaoyu; Zhao, Yanli; Han, Heyou

Spinel-oxide-integrated BiVO₄ photoanodes with photothermal effect for efficient solar water oxidation   [2021]

He, Bing; Zhao, Feifan; Yi, Ping; Huang, Jing; Wang, Yang; Zhao, Shiqiang; Li, Zhen; Zhao, Yanli; Liu, Xueqin

Supramolecular adhesive hydrogels for tissue engineering applications   [2022]

Zhao, Yue; Song, Shanliang; Ren, Xiangzhong; Zhang, Junmin; Lin, Quan; Zhao, Yanli

Thiolate-assisted route for constructing chalcogen quantum dots with photoinduced fluorescence enhancement   [2021]

Zhang, Xiaodong; Chen, Xiaokai; Guo, Yi; Gu, Long; Wu, Yinglong; Bindra, Anivind Kaur; Teo, Wei Liang; Wu, Fu-Gen; Zhao, Yanli

Tumor extracellular matrix-targeted nanoscavengers reverse suppressive microenvironment for cocktail therapy   [2022]

Chen, Xiaokai; Zhang, Xiaodong; Wu, Yinglong; Chen, Yun; Guo, Yi; Jana, Deblin; Wang, Dongdong; Yuan, Wei; Zhao, Yanli

Tumor microenvironment activated chemodynamic–photodynamic therapy by multistage self-assembly engineered protein nanomedicine   [2022]

Zhang, Qiuhong; He, Meijuan; Zhang, Xiaodong; Yu, Hongwei; Liu, Jiawei; Guo, Yi; Zhang, Junmin; Ren, Xiangzhong; Wang, Han; Zhao, Yanli

Tumor-targeted upconverting nanoplatform constructed by host-guest interaction for near-infrared-light-actuated synergistic photodynamic-/chemotherapy   [2020]

Yao, Xuemei; Li, Menghuan; Li, Bing; Xue, Chencheng; Cai, Kaiyong; Zhao, Yanli; Luo, Zhong