Project title
NRF-NRFI2018-03

Publications
(All)

Results 1-9 of 9 (Search time: 0.007 seconds).

Cell-specific metabolic reprogramming of tumors for bioactivatable ferroptosis therapy   [2022]

Li, Yanan; Li, Menghuan; Liu, Li; Xue, Chencheng; Fei, Yang; Wang, Xuan; Zhang, Yuchen; Cai, Kaiyong; Zhao, Yanli; Luo, Zhong

General and robust photothermal-heating-enabled high-efficiency photoelectrochemical water splitting   [2021]

He, Bing; Jia, Songru; Zhao, Mingyang; Wang, Yang; Chen, Tao; Zhao, Shiqiang; Li, Zhen; Lin, Zhiqun; Zhao, Yanli; Liu, Xueqin

Glutathione-depleting organic metal adjuvants for effective NIR-II photothermal immunotherapy   [2022]

Chen, Yun; He, Peiying; Jana, Deblin; Wang, Dongdong; Wang, Menghao; Yu, Peiyuan; Zhu, Wei; Zhao, Yanli

Long-lived organic room-temperature phosphorescence from amorphous polymer systems   [2022]

Guo, Jingjing; Yang, Chaolong; Zhao, Yanli

Pillararene-based self-assemblies for electrochemical biosensors   [2021]

Cao, Shuai; Zhou, Le; Liu, Chang; Zhang, Huacheng; Zhao, Yuxin; Zhao, Yanli

Precise chemodynamic therapy of cancer by trifunctional bacterium-based nanozymes   [2021]

Zhang, Weiyun; Liu, Jiawei; Li, Xuyu; Zheng, Yue; Chen, Lianfu; Wang, Dongdong; Foda, Mohamed Frahat; Ma, Zhaoyu; Zhao, Yanli; Han, Heyou

Supramolecular adhesive hydrogels for tissue engineering applications   [2022]

Zhao, Yue; Song, Shanliang; Ren, Xiangzhong; Zhang, Junmin; Lin, Quan; Zhao, Yanli

Tumor microenvironment activated chemodynamic–photodynamic therapy by multistage self-assembly engineered protein nanomedicine   [2022]

Zhang, Qiuhong; He, Meijuan; Zhang, Xiaodong; Yu, Hongwei; Liu, Jiawei; Guo, Yi; Zhang, Junmin; Ren, Xiangzhong; Wang, Han; Zhao, Yanli

Tumor-targeted upconverting nanoplatform constructed by host-guest interaction for near-infrared-light-actuated synergistic photodynamic-/chemotherapy   [2020]

Yao, Xuemei; Li, Menghuan; Li, Bing; Xue, Chencheng; Cai, Kaiyong; Zhao, Yanli; Luo, Zhong