Project title
I1801E0028

Publications
(All)

Results 1-15 of 15 (Search time: 0.011 seconds).

Crystallisation behaviour of polyamide-12 during additive manufacturing process   [2022]

Teo, Benjamin How Wei; Li, Weidong; Chen, Kaijuan; Zeng, Jun; Du, Hejun

EDLAB : a benchmark for edge deep learning accelerators   [2021]

Kong, Hao; Huai, Shuo; Liu, Di; Zhang, Lei; Chen, Hui; Zhu, Shien; Li, Shiqing; Liu, Weichen; Rastogi, Manu; Subramaniam, Ravi; Athreya, Madhu; Lewis, M. Anthony

Effect of build direction on tension–tension low cycle fatigue behavior of polyamide 12 parts printed by Multi Jet fusion   [2023]

Chen, Kaijuan; Teo, Benjamin How Wei; Tian, Yuanyuan; Wu, Shengchuan; Kang, Guozheng; Zhou, Kun; Zeng, Jun; Du, Hejun

Effect of the fibre length on the mechanical anisotropy of glass fibre–reinforced polymer composites printed by Multi Jet Fusion   [2022]

Liu, Xiaojiang; Tey, Wei Shian; Tan, Pengfei; Leong, Kah Kit; Chen, Jiayao; Tian, Yujia; Ong, Adrian; Zhao, Lihua; Zhou, Kun

Effects of build positions on the thermal history, crystallization, and mechanical properties of polyamide 12 parts printed by Multi Jet Fusion   [2022]

Chen, Kaijuan; Koh, Zhi Hui; Le, Kim Quy; Teo, Benjamin How Wei; Zheng, Han; Zeng, Jun; Zhou, Kun; Du, Hejun

EMNAPE: efficient multi-dimensional neural architecture pruning for EdgeAI   [2023]

Kong, Hao; Luo, Xiangzhong; Huai, Shuo; Liu, Di; Subramaniam, Ravi; Makaya, Christian; Lin, Qian; Liu, Weichen

Fatigue strength of additively manufactured 316L austenitic stainless steel   [2020]

Kumar, Punit; Jayaraj, R.; Suryawanshi, J.; Satwik, U. R.; McKinnell, J.; Ramamurty, Upadrasta

Job scheduling for maximum revenue on uniform, parallel machines with major and minor setups and job splitting   [2023]

Chua, Geoffrey A.; Ravindran, Ashwin; Senga, Juan Ramon L.; Viswanathan, Sivakumar

Latency-constrained DNN architecture learning for edge systems using zerorized batch normalization   [2023]

Huai, Shuo; Liu, Di; Kong, Hao; Liu, Weichen; Subramaniam, Ravi; Makaya, Christian; Lin, Qian

Mesoscale simulations of spherulite growth during isothermal crystallization of polymer melts via an enhanced 3D phase-field model   [2023]

Li, Weidong; Teo, Benjamin How Wei; Chen, Kaijuan; Zeng, Jun; Zhou, Kun; Du, Hejun

Preparation of iron oxide–coated aramid fibres for improving the mechanical performance and flame retardancy of multi jet fusion–printed polyamide 12 composites   [2023]

Hou, Yanbei; Gao, Ming; Chen, Jiayao; Tey, Wei Shian; Chen, Mei; Zheng, Han; Li, Boyuan; Zhao, Lihua; Zhou, Kun

Smart scissor: coupling spatial redundancy reduction and CNN compression for embedded hardware   [2022]

Kong, Hao; Liu, Di; Huai, Shuo; Luo, Xiangzhong; Liu, Weichen; Subramaniam, Ravi; Makaya, Christian; Lin, Qian

Towards efficient convolutional neural network for embedded hardware via multi-dimensional pruning   [2023]

Kong, Hao; Liu, Di; Luo, Xiangzhong; Huai, Shuo; Subramaniam, Ravi; Makaya, Christian; Lin, Qian; Liu, Weichen

ZeroBN : learning compact neural networks for latency-critical edge systems   [2021]

Huai, Shuo; Zhang, Lei; Liu, Di; Liu, Weichen; Subramaniam, Ravi