Project title
RG125/19

Publications
(All)

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.012 seconds).

Activatable cancer sono-immunotherapy using semiconducting polymer nanobodies   [2022]

Zeng, Ziling; Zhang, Chi; He, Shasha; Li, Jingchao; Pu, Kanyi

Biomolecule-interactive flexible light emitting capacitor display   [2022]

Qi, Xiaoying; Wu, Ruige; Lok, Boon Keng; Kerk, Wai Tat; Lai, Steve Foo Khuen; Fan, Wei; Pu, Kanyi

A dual-locked activatable phototheranostic probe for biomarker-regulated photodynamic and photothermal cancer therapy   [2022]

Wei, Xin; Zhang, Chi; He, Shasha; Huang, Jiaguo; Huang, Jingsheng; Liew, Si Si; Zeng, Ziling; Pu, Kanyi

Fluoro-photoacoustic polymeric renal reporter for real-time dual imaging of acute kidney injury   [2020]

Cheng, Penghui; Chen, Wan; Li, Shenhua; He, Shasha; Miao, Qingqing; Pu, Kanyi

A renally clearable activatable polymeric nanoprobe for early detection of hepatic ischemia-reperfusion injury   [2022]

Huang, Jiaguo; Xian, Shiyun; Liu, Yi; Chen, Xiaona; Pu, Kanyi; Wang, Hangxiang

Second near-infrared light-activatable polymeric nanoantagonist for photothermal immunometabolic cancer therapy   [2021]

Xu, Cheng; Jiang, Yuyan; Huang, Jingsheng; Huang, Jiaguo; Pu, Kanyi

Semiconducting polymer nano-regulators with cascading activation for photodynamic cancer immunotherapy   [2022]

He, Shasha; Liu, Jing; Zhang, Chi; Wang, Jun; Pu, Kanyi

Smart nano-PROTACs reprogram tumor microenvironment for activatable photo-metabolic cancer immunotherapy   [2022]

Zhang, Chi; He, Shasha; Zeng, Ziling; Cheng, Penghui; Pu, Kanyi

Tumor-microenvironment-activatable polymer nano-immunomodulator for precision cancer photoimmunotherapy   [2022]

Liu, Jing; He, Shasha; Luo, Yingli; Zhang, Yue; Du, Xiaojiao; Xu, Cheng; Pu, Kanyi; Wang, Jun