Project title
MOE2018-T2-2-042

Publications
(All)

Results 1-18 of 18 (Search time: 0.007 seconds).

Activatable cancer sono-immunotherapy using semiconducting polymer nanobodies   [2022]

Zeng, Ziling; Zhang, Chi; He, Shasha; Li, Jingchao; Pu, Kanyi

Biomolecule-interactive flexible light emitting capacitor display   [2022]

Qi, Xiaoying; Wu, Ruige; Lok, Boon Keng; Kerk, Wai Tat; Lai, Steve Foo Khuen; Fan, Wei; Pu, Kanyi

Charge-reversal polymer nano-modulators for photodynamic immunotherapy of cancer   [2021]

He, Shasha; Li, Jingchao; Cheng, Penghui; Zeng, Ziling; Zhang, Chi; Duan, Hongwei; Pu, Kanyi

Chemiluminescent probes with long-lasting high brightness for in vivo imaging of neutrophils   [2022]

Huang, Jingsheng; Cheng, Penghui; Xu, Cheng; Liew, Si Si; He, Shasha; Zhang, Yan; Pu, Kanyi

A dual-locked activatable phototheranostic probe for biomarker-regulated photodynamic and photothermal cancer therapy   [2022]

Wei, Xin; Zhang, Chi; He, Shasha; Huang, Jiaguo; Huang, Jingsheng; Liew, Si Si; Zeng, Ziling; Pu, Kanyi

Excimer-based activatable fluorescent sensor for sensitive detection of alkaline phosphatase   [2021]

Yuan, Fang; Li, Yang; Chen, Zhenjuan; Zhang, Jianjian; Ning, Lulu; Yang, Xiao-Feng; Pu, Kanyi

Hemicyanine-based near-infrared activatable probes for imaging and diagnosis of diseases   [2021]

Zeng, Ziling; Liew, Si Si; Wei, Xin; Pu, Kanyi

Molecular chemiluminescent probes with a very long near-infrared emission wavelength for in vivo imaging   [2021]

Huang, Jingsheng; Jiang, Yuyan; Li, Jingchao; Huang, Jiaguo; Pu, Kanyi

Renal clearable polyfluorophore nanosensors for early diagnosis of cancer and allograft rejection   [2022]

Huang, Jiaguo; Chen, Xiaona; Jiang, Yuyan; Zhang, Chi; He, Shasha; Wang, Hangxiang; Pu, Kanyi

A renal-clearable macromolecular reporter for near-infrared fluorescence imaging of bladder cancer   [2020]

Huang, Jiaguo; Jiang, Yuyan; Li, Jingchao; He, Shasha; Huang, Jingsheng; Pu, Kanyi

A renally clearable activatable polymeric nanoprobe for early detection of hepatic ischemia-reperfusion injury   [2022]

Huang, Jiaguo; Xian, Shiyun; Liu, Yi; Chen, Xiaona; Pu, Kanyi; Wang, Hangxiang

Second near-infrared light-activatable polymeric nanoantagonist for photothermal immunometabolic cancer therapy   [2021]

Xu, Cheng; Jiang, Yuyan; Huang, Jingsheng; Huang, Jiaguo; Pu, Kanyi

Semiconducting polymer nano-regulators with cascading activation for photodynamic cancer immunotherapy   [2022]

He, Shasha; Liu, Jing; Zhang, Chi; Wang, Jun; Pu, Kanyi

Smart nano-PROTACs reprogram tumor microenvironment for activatable photo-metabolic cancer immunotherapy   [2022]

Zhang, Chi; He, Shasha; Zeng, Ziling; Cheng, Penghui; Pu, Kanyi

Transformable nanosensitizer with tumor microenvironment-activated sonodynamic process and calcium release for enhanced cancer immunotherapy   [2021]

Tan, Xuan; Huang, Jingzhao; Wang, Yiqian; He, Shasha; Jia, Le; Zhu, Yanhong; Pu, Kanyi; Zhang, Yan; Yang, Xiangliang

Tumor-microenvironment-activatable polymer nano-immunomodulator for precision cancer photoimmunotherapy   [2022]

Liu, Jing; He, Shasha; Luo, Yingli; Zhang, Yue; Du, Xiaojiao; Xu, Cheng; Pu, Kanyi; Wang, Jun