Project title
A20G8b0102

Publications
(All)

Results 1-20 of 23 (Search time: 0.078 seconds).

Automatic product copywriting for e-commerce   [2023]

Zou, Yanyan; Zhang, Xueying; Zhou, Jing; Diao, Shiliang; Chen, Jiajia; Ding, Zhuoye; He, Zhen; He, Xueqi; Xiao, Yun; Long, Bo; Ma, Mian; Xu, Sulong; Yu, Han; Wu, Lingfei

Capsule neural tensor networks with multi-aspect information for Few-shot Knowledge Graph Completion   [2023]

Li, Qianyu; Yao, Jiale; Tang, Xiaoli; Yu, Han; Jiang, Siyu; Yang, Haizhi; Song, Hengjie

CAreFL: enhancing smart healthcare with contribution-aware federated learning   [2023]

Liu, Zelei; Chen, Yuanyuan; Zhao, Yansong; Yu, Han; Liu, Yang; Bao, Renyi; Jiang, Jinpeng; Nie, Zaiqing; Xu, Qian; Yang, Qiang

Enhancing e-commerce recommender system adaptability with online deep controllable Learning-To-Rank   [2021]

Zeng, Anxiang; Yu, Han; He, Hualin; Ni, Yabo; Li, Yongliang; Zhou, Jingren; Miao, Chunyan

Federated learning for personalized humor recognition   [2022]

Guo, Xu; Yu, Han; Li, Boyang; Wang, Hao; Xing, Pengwei; Feng, Siwei; Nie, Zaiqing; Miao, Chunyan

Intelligent online selling point extraction and generation for e-commerce recommendation   [2023]

Guo, Xiaojie; Wang, Shugen; Zhao, Hanqing; Diao, Shiliang; Chen, Jiajia; Ding, Zhuoye; He, Zhen; Lu, Jianchao; Xiao, Yun; Long, Bo; Yu, Han; Wu, Lingfei

Latent-optimized adversarial neural transfer for sarcasm detection   [2021]

Guo, Xu; Li, Boyang; Yu, Han; Miao, Chunyan

LGGNet: learning from local-global-graph representations for brain-computer interface   [2023]

Ding, Yi; Robinson, Neethu; Tong, Chengxuan; Zeng, Qiuhao; Guan, Cuntai

MuLAN: multi-level attention-enhanced matching network for few-shot knowledge graph completion   [2024]

Li, Qianyu; Feng, Bozheng; Tang, Xiaoli; Yu, Han; Song, Hengjie

Multicomponent adversarial domain adaptation: a general framework   [2023]

Yi, Chang'an; Chen, Haotian; Xu, Yonghui; Chen, Huanhuan; Liu, Yong; Tan, Haishu; Yan, Yuguang; Yu, Han

Privacy and robustness in federated learning: attacks and defenses   [2022]

Lyu, Lingjuan; Yu, Han; Ma, Xingjun; Chen, Chen; Sun, Lichao; Zhao, Jun; Yang, Qiang; Yu, Philip S.

Relevance-based channel selection in motor imagery brain-computer interface   [2023]

Nagarajan, Aarthy; Robinson, Neethu; Guan, Cuntai

Self reward design with fine-grained interpretability   [2023]

Tjoa, Erico; Guan, Cuntai

Task-related brain functional network reconfigurations relate to motor recovery in chronic subcortical stroke   [2021]

Cheng, Hsiao-Ju; Ng, Kwun Kei; Qian, Xing; Ji, Fang; Lu, Zhong Kang; Teo, Wei Peng; Hong, Xin; Fatima Ali Nasrallah; Ang, Kai Keng; Chuang, Kai-Hsiang; Guan, Cuntai; Yu, Haoyong; Chew, Effie; Zhou, Helen Juan