Project title
RG103/19

Publications
(All)

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.019 seconds).

Durable vanadium dioxide with 33-year service life for smart windows applications   [2022]

Vu, Tuan Duc; Xie, Hong; Wang, Shancheng; Hu, Jiangfeng; Zeng, Xianting; Long, Yi

Hydrogel smart windows   [2020]

Zhou, Yang; Dong, Xiaoxiao; Mi, Yuanyuan; Fan, Fan; Xu, Quan; Zhao, Hong; Wang, Shancheng; Long, Yi

Layer-by-layer self-assembled vanadium dioxide and its temperature-dependent light interference   [2022]

Hu, Hebing; Meng, Yun; Wang, Jiarui; Wang, Shancheng; Vu, Tuan Duc; Long, Yi

Manipulating atomic defects in plasmonic vanadium dioxide for superior solar and thermal management   [2021]

Ke, Yujie; Zhang, Bikun; Wang, Tao; Zhong, Yaxu; Vu, Tuan Duc; Wang, Shancheng; Liu, Yang; Magdassi, Shlomo; Ye, Xingchen; Zhao, Dongyuan; Xiong, Qihua; Sun, Zhimei; Long, Yi

On-demand solar and thermal radiation management based on switchable interwoven surfaces   [2022]

Ke, Yujie; Li, Yanbin; Wu, Lichen; Wang, Shancheng; Yang, Ronggui; Yin, Jie; Tan, Gang; Long, Yi

Scalable thermochromic smart windows with passive radiative cooling regulation   [2021]

Wang, Shancheng; Jiang, Tengyao; Meng, Yun; Yang, Ronggui; Tan, Gang; Long, Yi

A universal robust bottom-up approach to engineer Greta-oto-inspired anti-reflective structure   [2021]

Vu, Tuan Duc; Cao, Xun; Hu, Hebing; Bao, Jiaxin; Cao, Tun; Hu, Jiangfeng; Zeng, Xianting; Long, Yi