Project title
MOE2016-T3-1-006 (S)

Publications
(All)

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.015 seconds).

Anti-Hong–Ou–Mandel interference by coherent perfect absorption of entangled photons   [2022]

Vetlugin, Anton N.; Guo, Ruixiang; Soci, Cesare; Zheludev, Nikolay I.

Controlled large non-reciprocal charge transport in an intrinsic magnetic topological insulator MnBi₂Te₄   [2022]

Zhang, Zhaowei; Wang, Naizhou; Cao, Ning; Wang, Aifeng; Zhou, Xiaoyuan; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Yan, Binghai; Gao, Weibo

Dual-gate all-electrical valleytronic transistors   [2023]

Lai, Shen; Zhang, Zhaowei; Wang, Naizhou; Abdullah Rasmita; Deng, Ya; Liu, Zheng; Gao, Weibo

Electronic states modulation by coherent optical phonons in 2D halide perovskites   [2021]

Fu, Jianhui; Li, Mingjie; Solanki, Ankur; Xu, Qiang; Lekina, Yulia; Ramesh, Sankaran; Shen, Ze Xiang; Sum, Tze Chien

Experimental demonstration of quantum overlapping tomography   [2023]

Yang, Zhengning; Ru, Shihao; Cao, Lianzhen; Zheludev, Nikolay; Gao, Weibo

Modelling quantum photonics on a quantum computer   [2022]

Vetlugin, Anton N.; Soci, Cesare; Zheludev, Nikolay I.

Non-contact optical magnetic field sensor based on metamaterial nanomechanics   [2022]

Lan, Guoqiang; Ou, Jun-Yu; Papas, Dimitrios; Zheludev, Nikolay I.; Plum Eric

Photon number resolution without optical mode multiplication   [2023]

Vetlugin, Anton N.; Martinelli, Filippo; Dong, Shuyu; Soci, Cesare

Quantum sensing of radio-frequency signal with NV centers in SiC   [2023]

Jiang, Zhengzhi; Cai, Hongbing; Cernansky, Robert; Liu, Xiaogang; Gao, Weibo

Thermal fluctuations of the optical properties of nanomechanical photonic metamaterials   [2022]

Li, Jinxiang; Papas, Dimitrios; Liu, Tongjun; Ou, Jun-Yu; MacDonald, Kevin F.; Plum, Eric; Zheludev, Nikolay I.