Project title
MOE-T2EP20120-0013

Publications
(All)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.01 seconds).

Geometric data analysis-based machine learning for two-dimensional perovskite design   [2024]

Hu, Chuan-Shen; Mayengbam, Rishikanta; Wu, Min-Chun; Xia, Kelin; Sum, Tze Chien

Strain propagation in layered two-dimensional halide perovskites   [2022]

Fu, Jianhui; Xu, Qiang; Ibrahim Abdelwahab; Cai, Rui; Febriansyah, Benny; Yin, Tingting; Loh, Kian Ping; Mathews, Nripan; Sun, Handong; Sum, Tze Chien

Topological feature engineering for machine learning based halide perovskite materials design   [2022]

Anand, D. Vijay; Xu, Qiang; Wee, Junjie; Xia, Kelin; Sum, Tze Chien

Unveiling the impact of organic spacer cations on auger recombination in layered halide perovskites   [2023]

Furuhashi, Tomoki; Kanwat, Anil; Ramesh, Sankaran; Mathews, Nripan; Sum, Tze Chien