Project title
MOE2019-T2-2-117

Publications
(All)

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.005 seconds).

Atroposelective access to 1,3-oxazepine-containing bridged biaryls via carbene-catalyzed desymmetrization of imines   [2023]

Yang, Xing; Wei, Liwen; Wu, Yuelin; Zhou, Liejin; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui

Carbene-catalyzed enantioselective sulfonylation of enone aryl aldehydes: a new mode of breslow intermediate oxidation   [2022]

Deng, Rui; Wu, Shuquan; Mou, Chengli; Liu, Jianjian; Zheng, Pengcheng; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui

Development of axially chiral urazole scaffolds for antiplant virus applications against potato virus Y   [2023]

Jin, Jiamiao; Mou, Chengli; Zou, Juan; Xie, Xin; Wang, Chen; Shen, Tingwei; Deng, Youlin; Li, Benpeng; Jin, Zhichao; Li, Xiangyang; Chi, Robin Yonggui

Direct reaction of nitroarenes and thiols via photodriven oxygen atom transfer for access to sulfonamides   [2022]

Bao, Zhaowei; Zou, Juan; Mou, Chengli; Jin, Zhichao; Ren, Shi-Chao; Chi, Robin Yonggui

N-heterocyclic carbene-mediated carbon-sulfur bond-forming reactions   [2022]

Lv, Jie; Jin, Zhichao; Wang, Hongling; Chi, Robin Yonggui

Umpolung of donor-acceptor cyclopropanes : via N-heterocyclic carbene organic catalysis   [2021]

Nie, Guihua; Huang, Xuan; Wang, Zhongyao; Pan,Dingwu; Zhang, Junmin; Chi, Robin Yonggui