Project title
RG7/20

Publications
(All)

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.01 seconds).

Bioactivities of triazolium-based N-heterocyclic carbene salts   [2023]

Song, Jia; Zou, Juan; Jin, Jiamiao; Lv, Jie; Mou, Chengli; Chi, Robin Yonggui

Carbene-catalyzed access to thiochromene derivatives: control of reaction pathways via slow release of thiols from disulfides   [2023]

Wu, Qifei; Wu, Shuquan; Zou, Juan; Wang, Qingyun; Mou, Chengli; Zheng, Pengcheng; Chi, Robin Yonggui

Carbene-catalyzed enantioselective sulfonylation of enone aryl aldehydes: a new mode of breslow intermediate oxidation   [2022]

Deng, Rui; Wu, Shuquan; Mou, Chengli; Liu, Jianjian; Zheng, Pengcheng; Zhang, Xinglong; Chi, Robin Yonggui

Development of axially chiral urazole scaffolds for antiplant virus applications against potato virus Y   [2023]

Jin, Jiamiao; Mou, Chengli; Zou, Juan; Xie, Xin; Wang, Chen; Shen, Tingwei; Deng, Youlin; Li, Benpeng; Jin, Zhichao; Li, Xiangyang; Chi, Robin Yonggui

Direct reaction of nitroarenes and thiols via photodriven oxygen atom transfer for access to sulfonamides   [2022]

Bao, Zhaowei; Zou, Juan; Mou, Chengli; Jin, Zhichao; Ren, Shi-Chao; Chi, Robin Yonggui

N-heterocyclic carbene-mediated carbon-sulfur bond-forming reactions   [2022]

Lv, Jie; Jin, Zhichao; Wang, Hongling; Chi, Robin Yonggui

NHC-catalyzed [12+2] reaction of polycyclic arylaldehydes for access to indole derivatives   [2023]

Ji, Hong; Zou, Juan; Mou, Chengli; Liu, Yonggui; Ren, Shi-Chao; Chi, Robin Yonggui