Project title
RG115/21

Publications
(All)

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.005 seconds).

Direct bandgap GeSn nanowires enabled with ultrahigh tension from harnessing intrinsic compressive strain   [2022]

Burt, Daniel; Joo, Hyo-Jun; Kim, Youngmin; Jung, Yongduck; Chen, Melvina; Luo, Manlin; Kang, Dong-Ho; Assali, Simone; Zhang, Lin; Son, Bongkwon; Fan, Weijun; Moutanabbir, Oussama; Ikonic, Zoran; Tan, Chuan Seng; Huang, Yi-Chiau; Nam, Donguk

Strong second-harmonic generation by sublattice polarization in non-uniformly strained monolayer graphene   [2023]

Lu, Kunze; Luo, Manlin; Gao, Weibo; Wang, Qi Jie; Sun, Hao; Nam, Donguk