Project title
MOE2018- T2-2-011(S)

Publications
(All)

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.024 seconds).

Direct bandgap GeSn nanowires enabled with ultrahigh tension from harnessing intrinsic compressive strain   [2022]

Burt, Daniel; Joo, Hyo-Jun; Kim, Youngmin; Jung, Yongduck; Chen, Melvina; Luo, Manlin; Kang, Dong-Ho; Assali, Simone; Zhang, Lin; Son, Bongkwon; Fan, Weijun; Moutanabbir, Oussama; Ikonic, Zoran; Tan, Chuan Seng; Huang, Yi-Chiau; Nam, Donguk