Project title
NRF2022-QEP2-02-P13

Publications
(All)

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.007 seconds).

Enhanced second-harmonic generation in strained germanium-on-insulator microdisks for integrated quantum photonic technologies   [2023]

Tan, James; Shi, Xuncheng; Lu, Kunze; Joo, Hyo-Jun; Kim, Youngmin; Chen, Melvina; Zhang, Lin; Tan, Chuan Seng; Lim, Khee Yong; Quek, Elgin; Nam, Donguk

Short-wave infrared cavity resonances in a single GeSn nanowire   [2023]

Kim, Youngmin; Assali, Simone; Joo, Hyo-Jun; Koelling, Sebastian; Chen, Melvina; Luo, Lu; Shi, Xuncheng; Burt, Daniel; Ikonic, Zoran; Nam, Donguk; Moutanabbir, Oussama

Strong second-harmonic generation by sublattice polarization in non-uniformly strained monolayer graphene   [2023]

Lu, Kunze; Luo, Manlin; Gao, Weibo; Wang, Qi Jie; Sun, Hao; Nam, Donguk