Project title
NRF2018NCRNCR009-0001

Publications
(All)

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.008 seconds).

Deep-learning-based X-ray CT slice analysis for layout verification in printed circuit boards   [2023]

Cheng, Deruo; Shi, Yiqiong; Tee, Yee Yang; Song, Jingsi; Wang, Xue; Wen, Bihan; Gwee, Bah Hwee

Image representation and deep inception-attention for file-type and malware classification   [2023]

Wang, Yi; Wu, Kejun; Liu, Wenyang; Yap, Kim-Hui; Chau, Lap-Pui

Live demonstration: man-in-the-middle attack on edge artificial intelligence   [2024]

Hu, Bowen; He, Weiyang; Wang, Si; Liu, Wenye; Chang, Chip Hong

Mercury: an automated remote side-channel attack to Nvidia deep learning accelerator   [2023]

Yan, Xiaobei; Lou, Xiaoxuan; Xu, Guowen; Qiu, Han; Guo, Shangwei; Chang, Chip Hong; Zhang, Tianwei