Academic Profile : Faculty

yansongm_1_2.JPG picture
Assoc Prof Miao Yansong
Associate Professor, School of Biological Sciences
Assistant Chair (Internationalization), School of Biological Sciences (SBS)
Journal Articles
(Not applicable to NIE
staff as info will be
pulled from PRDS)
Ying Xie#, Jialin Sun#, Xiao Han, Alma Turšić-Wunder, Joel D.W. Toh, Wanjin Hong, Yong-Gui Gao*, Yansong Miao*. (2019). Polarisome scaffolder Spa2-mediated macromolecular condensation of Aip5 for actin polymerization. Nature Communications, 10, 5078.

Dingquan Huang#, Yanbiao Sun#, Zhiming Ma#, Meiyu Ke, Yong Cui, Zichen Chen, Chaofan Chen, Changyang Ji, Tuan Minh Tran, Liang Yang, Sin Man Lam, Yanhong Han, Guanghou Shui, Jiří Friml, Yansong Miao, Liwen Jiang, and Xu Chen. (2019). Salicylic Acid-mediated plasmodesmal Closure via Remorin-dependent Lipid organization. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 116(42), 21274.

Zhu Qiao#, He Sun#, Justin Tze Yang Ng, Qianqian Ma, Si Hui Koh, Yuguang Mu, Yansong Miao* and Yong-Gui Gao*. (2019). Structural and computational examination of the Arabidopsis profilin-Poly-P complex reveals mechanistic details in profilin-regulated actin assembly. Journal of Biological Chemistry, 294, 18650.

He Sun, Zhu Qiao, Khi Pin Chua, Alma Tursic, Xu Liu, Yong-Gui Gao, Yuguang Mu, Xingliang Hou, Yansong Miao*. (2018). Profilin negatively regulates formin-mediated actin assembly to modulate PAMP-triggered plant immunity. Current Biology, 28, 1–14.

Yansong Miao*, Xuemei Han, Liangzhen Zheng, Ying Xie, Yuguang Mu, John R. Yates, III, and David G. Drubin*. (2016). Fimbrin phosphorylation by metaphase Cdk1 regulates actin cable dynamics in budding yeast. Nature Communications, 7, 11265 (*corresponding author).