Now showing items 1-1 of 1

    • Na, K-ATPase α3 is a death target of Alzheimer patient amyloid-β assembly 

      Ohnishi, Takayuki; Yanazawa, Masako; Sasahara, Tomoya; Kitamura, Yasuki; Hiroaki, Hidekazu; Fukazawa, Yugo; Kii, Isao; Nishiyama, Takashi; Kakita, Akiyoshi; Takeda, Hiroyuki; Takeuchi, Akihide; Arai, Yoshie; Ito, Akane; Komura, Hitomi; Hirao, Hajime; Satomura, Kaori; Inoue, Masafumi; Muramatsu, Shin-ichi; Matsui, Ko; Tada, Mari; Sato, Michio; Saijo, Eri; Shigemitsu, Yoshiki; Sakai, Satoko; Umetsu, Yoshitaka; Goda, Natsuko; Takino, Naomi; Takahashi, Hitoshi; Hagiwara, Masatoshi; Sawasaki, Tatsuya; Iwasaki, Genji; Nakamura, Yu; Nabeshima, Yo-ichi; Teplow, David B.; Hoshi, Minako (2015)
      Neurodegeneration correlates with Alzheimer’s disease (AD) symptoms, but the molecular identities of pathogenic amyloid β-protein (Aβ) oligomers and their targets, leading to neurodegeneration, remain unclear. Amylospheroids ...